O Przedszkolu - Przedszkole nr 34 w Płocku

Jesteś tutaj:

Sekretariat przedszkola otwarty jest codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, o kontakt telefoniczny prosimy także w tych godzinach. Zapewniamy:

K - kształcenie, wychowanie i opiekę na najwyższym poziomie

U - uśmiech, serdeczną i rodzinną atmosferę, która jest naszą dewizą

B - bogatą i różnorodną ofertę zajęć dodatkowych

U - uroczystości i imprezy przedszkolne z udziałem dzieci i ich rodzin

Ś - świadome i zgodne z zasadami żywienia posiłki

 

P - programy własne i innowacje podnoszące aktywność dzieci w przedszkolu

U - ulubione przez dzieci wycieczki i wyjazdy

C - całą gamę instytucji współpracujących: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, szkoły podstawowe, Młodzieżowy Dom Kultury, Płocka Orkiestra Symfoniczna

H - harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci, wspierany przez specjalistów: psychologa, logopedę, fizjoterapeutę

A - atrakcyjne i bezpieczne place zabaw

T - troskliwy i ciepły personel administracyjno-obsługowy

E - estetyczne i przyjazne dzieciom sale dydaktyczne i terapeutyczne

K - kompetentną, profesjonalną pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół jest przedszkolem publicznym o charakterze sportowym i prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą. Organem prowadzącym jest Gmina Płock, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.

Przedszkole posiada dwie siedziby.

 

Zdjęcie Przedszkola nr 34

 

Główna siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 34 to nowo powstały w 2015 roku budynek przy ulicy Harcerskiej 2, na dużym osiedlu Imielnica. Przedszkole przeznaczone jest na ok. 190 dzieci.

 W placówce jest 9 oddziałów w tym 1 grupa integracyjna (grupy: 3-latki, 3 - latki, 4-latki, 4-latki, 5- latki , 5- latki, 5-6 latki; 6-latki oraz 6-latki - grupa integracyjna).

Przedszkole wyposażone jest w:

  • 9 sal dydaktycznych,
  • 3 sale terapeutyczne (logopedyczna, psychologiczno – pedagogiczna, sensoryczna),
  • salę komputerową
  • salę gimnastyczną,

Placówka posiada nowoczesny blok żywieniowy, pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze dla pracowników.

Z sal zajęć na parterze znajdują się bezpośrednie wyjścia na tereny zielone i trzy place zabaw, które wyposażone są w dostosowane do wieku dzieci urządzenia do zabaw i małą architekturę.

Na terenie przedszkola znajduje się boisko trawiaste do zespołowych gier sportowych.

Filia Miejskiego Przedszkola Nr 34 mieści się przy ulicy Pocztowej 13, na parterze budynku wielorodzinnego, w pomieszczeniach przystosowanych dla potrzeb wychowania przedszkolnego, na dużym osiedlu Borowiczki.

W przedszkolu są trzy odziały: grupa 3,4- latki, 5 - latki oraz grupa 6latków.

Swoją działalność rozpoczęło w 1906 roku, jako placówka powołana do kształcenia i wychowania dzieci pracowników Cukrowni Borowiczki.

Wokół budynku znajduje się pięknych ogród przedszkolny, doposażony w atrakcyjny sprzęt terenowy, ścieżkę zdrowia i mini amfiteatr z prawdziwą drewnianą sceną i ławkami dla widowni.

Infrastruktura placówki jest dobrze dostosowana do jej funkcji. Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na właściwe organizowanie pracy.

Dwie sale przedszkolne oraz sala terapeutyczna są wielofunkcyjne, bardzo dobrze wyposażone, posiadające nowoczesne meble, sprzęt, zabawki i kąciki aktywności twórczej, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

W obu siedzibach panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską oraz życzliwością i sympatią. Dostrzegają to rodzice, dlatego też liczba kandydatów, co roku przewyższa liczbę miejsc.

Zapraszamy do zapoznania z obszerniejszym opisem naszej placówki, który znajduje się w zakładce Koncepcja Pracy Przedszkola i Statut Miejskiego Przedszkola oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.