Tematyka - 4-latki - Grupa biała - Przedszkole nr 34 w Płocku

Jesteś tutaj:

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

I. „Jesienne nastroje"

II. „W klockolandii”

 Wiersz:

  „Bajkowe podwórko”
(Ewa Stadtmüller)

Co jest w tym pudełku?
Jakieś prostokąty,
kolorowe kółka,
kwadraty, trójkąty...
Z białego kwadratu
wyczaruję domek,
a z trójkąta daszek
koloru poziomek.
Będzie miał mój domek
okna kwadratowe.
Zza płotu słonecznik
wychyli swą głowę.
Wyczaruję wózek
o kółkach czerwonych
i drzewek za domem
okrągłe korony.
Pyzatemu słonku
dam niebieskie oczy.
Niech śle wam uśmiechu
trójkącik uroczy.

 

                                      Piosenka:                                    

„A ja deszczu się nie boję!”
(st. Natalia Łasocha, muz. Miłosz Konarski)

Krople spływają po oknie, kap, kap, kap.
Cały świat już w deszczu moknie. Oj, tak, tak.

Ref. A ja deszczu się nie boję,
choć ponure ma nastroje.
Dwa kalosze mam do pary
i parasol w kropki cały.
A gdy płaszcz założę jeszcze,

to zatańczę razem z deszczem.

Już w kałużach cała droga, chlup, chlup, chlup.
Z każdej rynny leci woda, plusk, plusk, plusk. 

Ref. A ja deszczu się nie boję...

 

Zadania i obszary realizowane z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Zadania przedszkola:

1, 3,7, 9, 11

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1, 5, 6 , 7, 8, 9

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne z programu wychowawczo-profilaktycznego „Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”:

„Kiedy przyjaciel Ci pomoże, od razu jesteś w lepszym humorze.”

Relacje w grupie przedszkolnej

Poziom I

*        Nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.

*        Zapraszanie do zabawy.

*        Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu, np. na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi. Okazywanie sympatii.

*        Pomoc słabszym, oferowanie pomocy podczas zabawy. Używanie zwrotu typu: Jak mogę ci pomóc?

Kultura bycia          

Poziom I

*        Stwarzanie okazji do używania form grzecznościowych.

„Wystarczy być przy kimś – to też jest odwaga.  Świadomość, że jesteś drugiemu pomaga.”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - PROFILAKTYKA

Korzystanie ze świeżego powietrza

Poziom I

*        Codzienny (przynajmniej godzinny) pobyt na powietrzu bez względu na porę roku.

*        Nabywanie umiejętności rozgrzewania się w czasie chłodu, chronienia się przed słońcem i deszczem, zmiany w sposobie ubierania się w zależności od temperatury.

Poziom II

*        Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.

*        Nabywanie sprawności w poruszaniu się po placu zabaw pod kontrolą dorosłych.

 

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

*        Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.

*        Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

*        Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.

*        Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.

*        Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

*        Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.

*        Poznawanie barw narodowych i hymnu.

*        Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

*        Rozumienie znaczenia higieny dla zdrowia.

HIGIENA I NAWYKI HIGIENICZNE

Ubrania

Poziom I

*        Niekorzystanie z przedmiotów osobistych należących do innych osób.

Poziom II

*        Wybieranie rodzaju ubrania stosownie do pory roku i pogody.

*        Przestrzeganie zasady odkładania zdjętej odzieży na wyznaczone miejsce.

*        Przebieranie się w strój gimnastyczny do ćwiczeń.

*        Dbanie o czystość własnego ciała, bielizny, odzieży, butów.

Poziom III

*        Kontrolowanie swojego wyglądu.

*        Kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

*        Rozumienie znaczenia estetycznego wyglądu.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.