Tematyka - 4/5-latki - Grupa żółta - Przedszkole nr 34 w Płocku

Jesteś tutaj:

Maj

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I. Mały Polak - wielki świat!

II. Rodzinne chwile!

 

Piosenka

„Moja mama” sł. i muz. Monika Majewska

1. Dzisiaj powiem wszystkim wam,

Że najlepszą Mamę mam.

Dzisiaj powiem wszystkim wam,

Że najlepszą Mamę mam.

Ref. Moja mama jest kochana

I uśmiecha się do mnie od rana.

Na zabawę pomysłów ma tysiące:

Na deszczową pogodę i na słońce./2x

2. Moja buzia dzisiaj chce

Śpiewać dla Mamusi mej.

Moja buzia dzisiaj chce

Śpiewać dla Mamusi mej.

Ref. Moja mama jest kochana

I dba o mnie od samego rana.

Nawet w nocy, gdy ja już smacznie śpię,

Ciepłym kocem otula miękko mnie. /2x

 

WIERSZ

"Moje miejsce"

Dominika Niemiec

Miejsce gdzie żyję, ten piękny zakątek świata,

Miejsce, w którym każdego traktuję jak brata,

Miejsce, gdzie Wisła od gór wiedzie do morza,

Miejsce, gdzie na polach ścielą się łany zboża,

Miejsce, gdzie w jeziorach odbija się błękit nieba,

Miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie bać się nie trzeba,

Miejsce dumnego orła opieką otoczone,

Miejsce, którego barwy są biało-czerwone,

To miejsce kocham, dbam o nie, szanuję,

To miejsce to Polska, za jej piękno dziękuję.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zadania przedszkola: z.1, z.2, z,3, z.4, z.5, z.6, z.7, z.8, z.9, z.10, z.11, z.12, z.13, z.17.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: II.1, II.2, II.4, II.6, II.7, II.8, II.9.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: III.1, III.2, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9,

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: IV.1, IV.2, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8, IV.9, IV.10, IV.11, IV.12, IV.13,  IV.15, IV.16,  IV.18, IV.19, IV.21.

 

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne z programu

wychowawczo-profilaktycznego

„Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni”

„Podziękować można bez słowa, bo nie zawsze potrzebne są słowa.”

Formy zachowania

Poziom I

 • Uczenie się sposobów wyrażania miłości do rodziców, np. czułe pożegnania, powitania.
 • Rozróżnianie zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w rodzinie.
 • Rozumienie zachowań członków rodziny. Docenianie znaczenia rodziny. Okazywanie serdeczności członkom rodziny. Dzielenie się z rodzicami przeżyciami z przedszkola.

Poziom II

 • Docenianie troski rodziców w codziennych sytuacjach.
 • Okazywanie szacunku, respektowanie potrzeb i praw innych członków rodziny, np. prawa do spokoju, odpoczynku.

Poziom III

 • Słuchanie wierszy i treści opowiadań, bajek ukazujących przykłady zachowań w rodzinie, np. Dwie Dorotki, Muminki, Jaś i Małgosia,
 • Próby oceny zachowań członków rodziny; rozumienie motywów postępowania.

Czas wolny

Poziom I

 • Spędzanie czasu z rodziną.
 • Współorganizowanie czasu spędzanego z rodzeństwem, np. proponowanie zabaw.

Poziom II

 • Uczestniczenie w wyjazdach rodzinnych, wycieczkach, pobytach u krewnych.
 • Wspólne wybieranie sztuk teatralnych i filmów oglądanych z rodziną.
 • Towarzyszenie w przygotowaniu uroczystości rodzinnych.

Poziom III

 • Poznawanie zainteresowań i hobby członków rodziny.
 • Proponowanie sposobów spędzania czasu z dziadkami, np. majsterkowanie, spacery, gotowanie, prace plastyczno-konstrukcyjne, gry komputerowe, czytanie książek.
 • Wspólne uczestniczenie z rodzicami i rodzeństwem w różnych formach rekreacji.
 • Porównywanie sposobów spędzania czasu wolnego przez różnych członków rodziny (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie).

Obowiązki

Poziom I

 • Włączanie się w prace domowe z inspiracji rodziców.
 • Podejmowanie obowiązków w domu rodzinnym.

Poziom II

 • Pomaganie rodzicom w pracach domowych.
 • Opiekowanie się młodszym rodzeństwem.
 • Pomoc ludziom starszym w rodzinie.

Poziom III

 • Samodzielne wykonywanie niektórych prac domowych, np. podlewanie kwiatów, ścieranie kurzu, odkurzanie.
 • Współudział w planowaniu i przygotowywaniu uroczystości rodzinnych.
 • Przekazywanie rodzicom informacji otrzymanych od nauczyciela.
 • Opiekowanie się zwierzętami w domu.

Dobro, miłość, przyjaźń

Poziom I

 • Spontaniczne pomaganie innym i odczuwanie z tego satysfakcji. Okazywanie uczuć miłości i szacunku w stosunku do członków rodziny.
 • Przyjmowanie w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych w środowisku.

Poziom II

 • Rozpoznawanie i wybieranie sposobów postępowania, które są ukierunkowane na czynienie dobra: pomoc, reakcja na wygraną lub przegraną, aktywne słuchanie, negocjacje.

Poziom III

 • Rozumienie wartości dobroci i umiejętności panowania nad sobą.
 • Dostrzeganie i rozumienie wartości koleżeństwa i przyjaźni.
 • Eliminowanie odruchów agresji i złośliwości.

 

„Mądrość nie głowy, lecz serca zrozum – czy do kochania potrzebny jest rozum?”

Mieszkańcy kraju

Poziom I

 • Poznawanie słowa „Polak”.

Poziom II

 • Budzenie zaciekawienia rówieśnikami mieszkającymi w Polsce.
 • Poznanie gwary, zwyczajów mieszkańców różnych regionów Polski.

Poziom III

 • Poznanie dawnych stolic Polski.
 • Poznanie nazwy i położenia swojego województwa na mapie Polski.
 • Poznawanie nazw państw sąsiadujących.
 • Uświadomienie, iż w Polsce mogą mieszkać ludzie innej narodowości.

Sztuka, tradycje i zwyczaje narodowe

Poziom I

 • Poznawanie piosenek i tańców narodowych, np. polonez.
 • Obserwowanie przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i religijnych, np. dekorowanie pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic.

Poziom II

 • Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji nawiązujących do obchodzonych świąt.
 • Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim np. śmigus-dyngus.
 • Poznawanie wybranych świąt państwowych i zwyczajów z nimi związanych.

Poziom III

 • Spotkanie z twórcami, np. malarzami, rzeźbiarzami.
 • Zwiedzanie muzeów narodowych w miastach wojewódzkich.
 • Poznawanie legend, np. Lech, Czech i Ruś, O smoku wawelskim, O syrence warszawskiej.

Patriotyzm narodowy

Poziom I

 • Uświadamianie, że jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.
 • Poznawanie barw narodowych i hymnu.
 • Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych związanych ze świętami państwowymi.

Poziom II

 • Przeżywanie nastroju odświętności w czasie świąt narodowych.
 • Zainteresowanie wydarzeniami w Polsce i na świecie.
 • Słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek.
 • Rozumienie znaczenia flagi, godła, hymnu dla tożsamości narodowej.
 • Rozumienie słowa „ojczyzna”.
 • Prowadzenie rozmów na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci dotyczącymi aktualnych wydarzeń w kraju.

Poziom III

 • Odczuwanie powagi hymnu narodowego, śpiewanie początkowej jego części.
 • Poznawanie nazwy państwa – Rzeczypospolita Polska.
 • Słuchanie historii swojej miejscowości.
 • Budzenie przywiązania do historii Polski poprzez znajomość pomników kultury, np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie.
 • Gromadzenie informacji o najpiękniejszych zakątkach Polski.
 • Rozumienie znaczenia mowy ojczystej.
 • Poznanie elementów historii Polski poprzez legendy, treści przekazów historycznych, postacie wybranych bohaterów narodowych.
 • Dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki, np. odkryć Mikołaja Kopernika.
 • Przygotowywanie występów artystycznych.
 • Zbieranie przysłów.

Mieszkańcy Europy

Poziom I

 • Poznawanie nazwy „Europejczyk”.
 • Budzenie zainteresowania życiem rówieśników w innych krajach.

Poziom II

 • Rozumienie pojęcia: jestem małym mieszkańcem Europy, jestem Europejczykiem.
 • Nawiązywanie kontaktów z dziećmi z innych przedszkoli UE.
 • Uświadomienie różnorodności językowej.
 • Zabawy i zabawki dzieci w różnych krajach.

Poziom III

 • Poznanie ciekawostek związanych z krajami UE, np. Holandia – kraj wiatraków. Dlaczego w Wielkiej Brytanii warto nosić parasol? Jak powstała Krzywa Wieża w Pizie? Dlaczego w Wenecji podróżuje się gondolą? Lawenda - zapach Francji?
 • Rozumienie odrębności narodowej ludzi, wyrażającej się w języku, symbolach, zwyczajach i warunkach życia.
 • Poznanie wybranych zwrotów powitalnych w niektórych językach.

Patriotyzm globalny

Poziom I

 • Poznanie ludności etnicznej różnych kontynentów: Indianin, Aborygen, Lapończyk, Eskimos, Pigmej, Masaj.
 • Poznawanie imion rówieśników z różnych kontynentów.

Poziom II

 • Poznawanie znaczenia pojęcia „Unia Europejska”.
 • Poznanie znaków i symboli UE (flagi, hymnu).
 • Odnajdywanie podobieństw w życiu ludzi na różnych kontynentach (w przeszłości i współcześnie).

Poziom III

 • Przyporządkowywanie do kontynentów nazw rzek, niektórych państw, miast, pustyń, np. Sahara, Kalahari, lasów, np. lasy Amazonii, parków narodowych, np. Serengeti, Yellowstone, Wielkiego Kanionu, Komodo, Galapagos znanych dzieciom z mediów, np. serwisów informacyjnych, filmów i programów przyrodniczych.

 

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1·kompetencje w zakresie czytania i pisania;

2·kompetencje językowe;

3·kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

4·kompetencje cyfrowe;

5·kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

6·kompetencje obywatelskie;

8·kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.