Mali zdobywcy sceny - Przedszkole nr 34 w Płocku

Jesteś tutaj:

Opis realizacji działań konkursowych „Edukacja i kultura za pan brat” w ramach projektu edukacyjnego „Otwarci na kulturę”

Pełna nazwa placówki: Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół  z oddziałami integracyjnymi ; Filia ul. Pocztowa 13 09-408 Płock

Kategoria wiekowa: 5-6 latki

Temat projektu: Do stołu podano – Teatr na widelcu

Termin realizacji: październik 2020 – maj 2022

Skład zespołu zadaniowego: Bogna Karpińska, Marta Markiewicz

Imię i nazwisko koordynatora projektu: Paulina Cholewińska

 

Cele projektu:

 • upodkreślenie znaczącego udziału pacynek – lalek w nawiązywaniu kontaktu, budowaniu pozytywnych więzi z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • upoznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek: pacynka
 • urozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej oraz ekspresji ruchowej dziecka
 • urozwijanie mowy i myślenia
 • ukształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról
 • uodgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się pacynką

 

Rezultaty, w tym produkty:

 • uułatwiają dzieciom identyfikacje i różnicowanie emocji u siebie i innych – pacynki podkreślają wyrazistość mimiki lub gestu, wzmacniają naturalną gestykulację, a przez odgrywanie scenek z użyciem pacynek dzieci zaczynają łączyć dana emocję z daną sytuacją oraz reakcją na nie. Podniesienie poziomu wiedzy nt. roli pacynki w edukacji
 • - teatrzyk pacynkowy; wykonanie pacynki ze skarpetki
 • uzwiększają zdolność koncentracji i skupienia uwagi dzieci na treściach i zadaniach podczas apelu; Dzień Niepodległości – recytacja wiersza przez pacynkę
 • uzimowe koncertowanie – pacynka zapowiada występ dzieci
 • urozwija zdolność do samodzielnego myślenia, co zapewni dziecku kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Za co kochamy Babcię i Dziadka? – pacynka przeprowadza wywiad z dziećmi
 • uzwiększenie zainteresowania czytelnictwem - Czytanie pod drzewkiem – pacynka czyta bajkęuma większa motywację do wykonywania zadań oraz satysfakcję z samego uczestnictwa w doświadczaniu nowych sytuacji: Międzynarodowy Dzień Teatru – zabawy muzyczno-ruchowe z pacynką
 • urozmowa z pacynką na temat tego, o czym była mowa na zajęciach, terapeuta będąc pacynką wychodzi z roli nauczyciela nakazująco-zakazująco-oceniającego lecz staje się obserwatorem prezentacji nabytych umiejętności i jako pacynka może je na bieżąco korygować, modyfikować oraz wzmacniać )Program TV „Recepta na zdrowie” – gość pacynka-dietetyk
 • uponadto poprzez włączenie pacynek do zajęć jako aktywnych uczestników, przedszkolak traktuje je jako „żywe” i wyposażone w intencje, podobnie jak siebie samego. Rozdanie nagród i dyplomów dzieciom za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie literacko - teatralnym „Książeczka –bajeczka”

 

Mali zdobywcy sceny – warsztaty teatralne z pacynką w roli głównej

Przy organizacji tegorocznych warsztatów teatralnych z pacynką w roli głównej  przyświecała nam idea uatrakcyjnienia zajęć zarówno nauczycielowi jak i dzieciom oraz innowacyjne podejście do rozwoju psychospołecznego dzieci, wzajemnej interakcji między dziećmi oraz ich nauczycielem. Pacynka, która brała udział w naszych filmikach wcielała się w różne role np.: Pani dietetyk, dziennikarka, nauczyciel, bibliotekarka.

 • Wykorzystanie pacynek umożliwia dziecku pozostać w świecie bajki, fantazji, magii, a jednocześnie pozwala poruszane problemy przenosić na życie codzienne pełne obowiązków, nerwowych zachowań, niespodziewanych reakcji swoich oraz innych ludzi. W poczuciu bezpieczeństwa, które zapewniają pacynki, dziecko staje się bardziej samodzielne w podejmowanych działaniach oraz pewniejsze w nowych dla niego sytuacjach (korzystając z własnych pokładów poznawczych oraz doświadczonych w trakcie uczestnictwa w zajęciach z użyciem pacynek).
 • Dzięki pacynkom dziecko łatwiej oswaja się z dotykiem i stopniowo określa granice osobiste
 • Dzięki rolom, w które dziecko wciela się będąc pacynką i z pacynką pracując uczy się uwzględniać punkt widzenia innych ludzi (odejście od dziecięcego egocentryzmu; teoria umysłu) dziecku łatwiej wyobrazić sobie i przewidzieć co może czuć w danej sytuacji inna osoba, bo doświadcza tego), a jednocześnie rozwija zdolność do samodzielnego myślenia, co zapewni dziecku kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
 • Ponadto pacynki ułatwiają dzieciom identyfikacje i różnicowanie emocji u siebie i innych – pacynki podkreślają wyrazistość mimiki lub gestu, wzmacniają naturalną gestykulację, a przez odgrywanie scenek z użyciem pacynek dzieci zaczynają łączyć dana emocję z daną sytuacją oraz reakcją na nie

PAULA2

PAULA4444   PAULA444 

 

               DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI RECYTACJA WIERSZA PRZEZ PACYNKĘ

Dodatkowo pacynki zwiększają zdolność koncentracji i skupienia uwagi dzieci na treściach i zadaniach wymaganych na zajęciach oraz ułatwiają terapeucie otrzymywanie informacji zwrotnych na temat poziomu realizacji zamierzonego celu zajęć (rozmowa z pacynką na temat tego, o czym była mowa na zajęciach, terapeuta będąc pacynką wychodzi z roli nauczyciela nakazująco-zakazująco-oceniającego lecz staje się obserwatorem prezentacji nabytych umiejętności i jako pacynka może je na bieżąco korygować, modyfikować oraz wzmacniać)

PAULA5

ZIMOWE KONCERTOWANIE -PACYNKA ZAPOWIADA WYSTĘP

Nauczyciel, który najczęściej używa pacynki, może nadać jej konkretną osobowość. Może na przykład zmieniać głos w zależności od tego, jaką pacynkę właśnie pokazuje dzieciom. Nie jest to jednak konieczne. Pacynka przez samą swoją obecność i aktywność skupia ich uwagę. Dzieci wchodząc w interakcje z pacynką, dystansują się wobec rzeczywistości i mogą rozmawiać na tematy, które trudno byłoby im poruszać z dorosłym. Nauczyciel dzięki personifikacji pacynki i opisywanego przez nią otoczenia powoduje, że wprowadza ona dzieci w świat fantazji i rozwija ich wyobraźnię.

ZIMOWE KONCERTOWE 

ZA CO KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA

Pacynka przeprowadza wywiad z dziećmi. Cel przyciągnięcia uwagi można też osiągnąć wyrazistą mimiką, gestem, sposobem poruszania się i szybkości wypowiedzi. Przydatne bywa mówienie w teatralny sposób. Aktywizowaniu dziecka sprzyjają również zabawy ze śpiewem oraz mówienie w melodyjny sposób. Dzieci doświadczają pozytywnych emocji, rozpoznając znany rytm czy prostą melodię. Należy pamiętać również o dłuższym oczekiwaniu na odpowiedź dziecka, które może potrzebować więcej czasu na przetworzenie informacji i wygenerowanie odpowiedzi.

PAULA66 

CZYTANIE POD DRZEWKIEM - PACYTANKA CZYTA DZIECIOM BAJKĘ

Słuchając pacynki, rozmawiając z nią, dziecko przenosi się do jej świata i zapomina o osobie, która nią kieruje. Sukcesem terapeuty jest „niewidzialność”, zejście na drugi plan.

PAULA 9

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU - ZABAWY MUZYCZNO- RUCHOWE Z PACYNKĄ 

Dzięki rolom, w które dziecko wciela się będąc pacynką i z pacynką pracując uczy się uwzględniać  punkt widzenia innych ludzi (odejście od dziecięcego egocentryzmu; teoria umysłu – dziecku łatwiej wyobrazić sobie i przewidzieć co może czuć w danej sytuacji inna osoba, bo doświadcza tego), a jednocześnie rozwija zdolność do samodzielnego myślenia, co zapewni dziecku kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych- Zabawy z pacynkami wspierają umiejętności komunikacji, naśladowania, wspierając kontakt wzrokowy, a ty samym kontakt z drugą osobą (duże znaczenie w zabawie naprzemiennej)

PAULA3332PAULA3335PAULLA33

PAULA 4 3

PROGRAM TV PANI DIETETYK RECEPTA NA ZDROWIE

Pacynki wprowadzają dziecko w doświadczanie (empirycznie) relacji z drugą osobą, poprzez proste dialogi, odgrywanie scenek tematycznych, zabawy celowe uczą współdziałania i podtrzymywania relacji (tym samym nie są narażone na odrzucenie przez pacynkę -lalkę i porażki nie odbierają jako sprawdzian na tle grupy, ale zabawę)

PAULA00 

Rozdanie nagród i dyplomów dzieciom przez pacynkę za zajęcie
  I miejsca w ogólnopolskim konkursie
 literacko - teatralnym Książeczka –bajeczka”

PAULA3  

 

W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 2 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodowa oraz firmą iSpot.

Projekt adresowany był do nauczycieli oraz wychowanków przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania wychowanków przedszkoli oraz uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do aktywnego, świadomego, a przede wszystkim krytycznego uczestnictwa w kulturze, w tym z wykorzystaniem wartościowych zasobów w sieci.

W projekcie wzięło udział 808 nauczycieli oraz 525 uczniów i wychowanków przedszkoli.

 PAULA 4 1 PAULA 4 3 PAULA 4 4PAULA 4 2

PAULA DYPL 1 PAULA DYPL 2PAULA DYPL 3

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.